წავედით

20.3.2011
წავედით ბახანში პურის გამოსაცხობად. სოფლის ხალხი გვეხმარებოდა.

15.4.2011.
წავედით ბახანში კაპუნის (შვეიცარიული მთის საჭმელი) მოსამზადებლად. სოფლის ხალხი მოვიდა სადილად.

25.4.2011.
წავედით ბახანში. ხალხი მიდიოდა მთაზე საჭმლით. გავყევით.
ბახანში ვართ. ვეხმარებით კარტოფილის მინდვრის დაბარვაში.

16.5.2011.
წავედით ბახანში ჭინჭრის დასაკრეფად და მოსამზადებლად. სოფლის ხალხი არ წამოვიდა.

Advertisements