მოვაწყვეთ „მსვლელობა თბილისისათვის“ სამუშაო შეხვედრა – თანამშრომლობით. თითოეული მონაწილე აჩვენებს შერჩეულ ადგილს თბილისში და გვიყვება მის შესახებ, რათა წარმოიშვას ახალი რუკა.
მსვლელობას წინ უძღვის სადისკუსიო შეხვედრა იდეების გასაცნობად და მარშუტის განსასაზღვრად.

Advertisements