ქართველი ხალხი ძალიან მოწინავე და ჩამორჩენილი ჩანს. მომავლისაკენ ყურება, მწვერვალის მიღწევა როდესაც ქვევით მიექანები: ეს მხოლოდ დღეს, ან მსოფლმხედველობას განსაზღვრავს.

Advertisements