შევხვდით მ-ს (მეგობრის მეგობარია). ის არალეგალურად ცხოვრობდა ჩვენს ქალაქში. მისი მეგობარი გვხვდება მანქანით დამივყავართ თბილისის ზღვასა და სხვა ადგილებში.

მოგვიანებით მანქანიანი მეგობარი მიდის.

Advertisements