აღმაშენებელი

2011 წლის აპრილ-მაისში ვსეირნობდით ქუჩაზე.
მიმდინარეობს მთელი აღმაშენებლის გამზირის/დავით აღმაშენებლის გამზირის რეკონსტრუქცია ერთდროულად. ქუჩაში სხვადასხვა მასალის მთებია. დავარქვათ მთის ქუჩა. დავით აღმაშენებელი (1073) ითვლება უდიდეს და ყველაზე წარმატებულ ქართველ მეფედ ისტორიაში.

Advertisements